Buổi chiều ngày thứ mười hai, chuyến Phật sự miền Bắc, chia sẻ pháp thoại tại chùa Phúc Lạc

0
367

Chiều ngày 07/02/2023 (nhằm 17/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi chia sẻ pháp thoại tại đạo tràng chùa Phúc Lạc, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp.

Chúng ta may mắn được làm người, được đầy đủ lục căn, được biết Phật pháp, được quy y Tam bảo, do vậy mỗi người phải cố gắng thực hành lời Phật dạy để có được an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại và tương lai. Người Phật tử đến chùa công quả tạo phước là điều tốt, bên cạnh đó cần phải học giáo lý để hiểu và tu cho đúng.

Chớ làm các điều ác,

Siêng làm các điều lành,

Giữ tâm ý trong sạch,

Đó là lời Phật dạy

Bài kệ tuy đơn giản, nhưng để thực hành được là cả một quá trình nỗ lực, tinh tấn và không hề dễ dàng đối với mỗi người. Điều quan trọng hơn cả là việc giữ gìn tâm ý trong sạch. Khi ý nghĩ trong sạch sẽ dẫn đến lời nói và hành động trong sạch. Ngược lại, nếu tâm nhiễm ô thì lời nói và hành động dễ đưa đến sai trái. Đức Phật dạy, trong một ngày nếu ta có ý nghĩ tốt, lời nói tốt và hành động tốt, ta có một ngày vui,… Nếu một đời có ý nghĩ tốt, lời nói tốt và hành động tốt, ta có một đời vui. Chúng ta tu sao cho mỗi ngày nhìn lại tham, sân, si có giảm bớt đó là có tiến bộ, tu đúng, có an lạc hạnh phúc ngay hiện tại mà không cần mong cầu những điều gì đó xa xôi.

Hình ảnh ghi nhận:

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây