260A5795

260A5793
260A5796

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Nhiệm mầu câu niệm Phật

0
Nam mô A-di-đà Phật, sáu chữ xưng tán hồng danh, sáu chữ có công năng thần diệu ấy tôi đã biết từ...

TIN TỨC HOT