260A6071

260A6070
260A6072

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Ăn chay

0
Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật có dạy: “Những người ăn thịt dù được khai ngộ cũng đều là giống la sát,...

TIN TỨC HOT