316167609_1844210742580767_5986076590195347229_n

315975676_1844212065913968_2179073313321232434_n
315112149_1844211255914049_1710715761196307841_n

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Thiền sư Hổ Phách lưu lại nhục thân xá lợi trong...

0
Hiện nay, tại Thái Lan, ngoài nhục thân xá lợi của Thiền sư Phổ Sái tại chùa Khánh Vân còn có nhục...

TIN TỨC HOT