99472c12ff053f5b661429

73869a3148268878d13714
a374cf3f1c28dc76853928

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

TT. Thích Chơn Thanh lưu lại chiếc lưỡi xá lợi huyền...

0
Thượng Tọa đã cùng với các pháp hữu luân phiên nhập thất tịnh tu, tránh duyên bớt cảnh, một lòng phát nguyện...

TIN TỨC HOT