260A2867

260A2870

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Người không biết hổ thẹn sẽ rất khó tu

0
Tu tập là làm cho các tâm bất thiện suy yếu và dẫn đến đoạn tận, dứt trừ. Còn nếu không chuyển hóa được...

TIN TỨC HOT