260A3185

260A3091
260A3188

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Nhà không có bàn thờ Phật, muốn lạy Phật thì phải...

0
Nếu có thể thì nên tìm cách lập một bàn thờ Phật đơn giản, theo kiểu kệ treo tường chẳng hạn. Trên bàn thờ...

Ngôi Chùa mến thương

TIN TỨC HOT