IMG_5720

IMG_5706
IMG_5721

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Gửi Chút Ấm Áp Khi Đông Về

0
Vào ngày 26 và 27/11/2017, Đại đức Trụ trì có chuyến từ thiện đến các gia đình neo đơn có hoàn cảnh...

TIN TỨC HOT