30-7

32-2

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

CHÙA CỔ AM – NGÀY THỨ HAI: ĐĂNG HỘI BÌNH AN...

0
" Con quỳ dâng lên nén dầu Cúi xin Bồ Tát đoái lòng thương Cho con rũ sạch bao phiền muộn Thoát kiếp luân hồi nhẹ tai...

Muộn Màng

TIN TỨC HOT