60

59

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

CHÙA CỔ AM TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC NGÀY LỄ VÍA ĐỨC...

0
  " Thắp ngọn đèn dầu vía Quán Âm Một lòng đảnh lễ, dạ nhất tâm Nguyện cầu gia đạo bình an mãi Phiền não tiêu tan, dứt...

TIN TỨC HOT