16

11-2
19

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

KHÓA LỄ TỤNG KINH CẦU AN, CẦU SIÊU 01/10/NHÂM DẦN

0
Sáng ngày 25/10/2022 (nhằm 01/10/Nhâm Dần), hàng trăm quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa về chùa Cổ Am thắp hương, lễ...

Ba người cùng chạy

CHÙA CỔ AM: Lễ sám hối định kỳ

TIN TỨC HOT