313215712_1829858294016012_8792540928591381716_n

313420937_1829858454015996_3907319380281494036_n
313405252_1829859287349246_6728520547513968312_n

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Hoài niệm về Ân Sư

0
Vào năm 2016, lúc ấy một số thầy và huynh đệ chùa Hoằng Pháp ra sân bay tiễn thầy Tâm Như qua lại bên...

Nhớ Chùa

TIN TỨC HOT