z4172461192216_f98a9e4da6ec116f8e014e1cc92d96f7

z4172128893557_a904d3f3d11cca0aaeb18f4a9350cd25
z4172461211186_1326eb6b80cf5a07ea2f0c3b3bd96d97

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Chùa Hoằng Pháp tổ chức đêm hội hoa đăng vía Phật...

0
Hôm nay 01/01/2010 (nhằm ngày 17/11/Kỷ Sửu) Phật tử từ khắp mọi miền đất nước đã tụ hội về chùa Hoằng Pháp...

VÔ NGÃ

TIN TỨC HOT