z4172461214109_6dc8b741f885077dcf3ac43c6c52b78d

z4172461211186_1326eb6b80cf5a07ea2f0c3b3bd96d97
z4172461225608_5273cfeb6cdf5294a231aa1a6f927f7a

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

KHÓA TU MỘT NGÀY VÀ LỄ QUY Y TAM BẢO TẠI...

0
Sáng ngày 04/12/2022 ( Nhằm 11/11/Nhâm Dần ) chùa Cổ Am đã tổ chức “Khóa tu một ngày và lễ Quy Y Tam Bảo”...

TIN TỨC HOT