IMG_4466

IMG_4463
IMG_4600

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Đức Phật thăm Tỷ kheo lâm bệnh

0
Thế rồi, A Nan đem y của bệnh nhân ra giặt, còn Thế Tôn thì xối nước. Khi giặt xong, thầy đem...

TIN TỨC HOT