22-2

26-1
15-4

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

XUẤT GIA LÀ ĐẠI TRUNG- ĐẠI HIẾU

0
  Vì sao nói xuất gia là " đại trung - đại hiếu"? Bởi lẽ, xuất gia đầu Phật là đã hiến thân cho công cuộc...

TIN TỨC HOT