_60A1437

_60A1436
_60A1438

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

XUẤT GIA LÀ ĐẠI TRUNG- ĐẠI HIẾU

0
  Vì sao nói xuất gia là " đại trung - đại hiếu"? Bởi lẽ, xuất gia đầu Phật là đã hiến thân cho công cuộc...

Chuyện ở bệnh viện

TIN TỨC HOT