hp_1152

84623518_2464171723838196_518988261612322816_o

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

0
Bây giờ quí Phật tử hình dung tượng đức Quán Thế Âm như thế nào không? Trước tiên tôi xin hỏi Bồ-tát Quán Thế...

TIN TỨC HOT