lịch khóa tu khóa lễ phúc lạc 2023

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

HƯ KHÔNG VÔ NGÃ

0
Quán thân bất tịnhQuán tâm vô thườngQuán pháp vô ngãTrí tuệ bát nhãGiải thoát chúng sinhCứu khổ vô minhCứu nhân độ...

Hằng Thuận Kết Duyên Tháng 1

TIN TỨC HOT