hg

cbc
âê

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Trên Đỉnh Yên Tử

0
Bao kiếp người châm nhang vào mây trắngNắng chùa Đồng thường trụ cõi trôi bayĐời mỏi rã những bước chân giả tạmNeo...

CHÙA CỔ AM: Lễ sám hối định kỳ

TIN TỨC HOT