20190616205846_56907

20190616205845_49563
20190616205847_32918

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Sống tùy duyên có thụ động, tiêu cực?

0
Tùy duyên có nghĩa là các pháp tùy thuộc vào nhân duyên mà sinh, trụ, dị, diệt hay thành, trụ, hoại, không. Khi đủ...

Chuyện ở bệnh viện

TIN TỨC HOT