2-3

1-4
4-3

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

VÔ THƯỜNG

0
Khi là đứa trẻ sinh ra,Cuối đời tất yếu, tuổi già hoại tan.Hoa kia nở để rồi tàn,Thành, tru, hoại, diệt,...

NHÂN QUẢ

TIN TỨC HOT