8-1

7-1
11-1

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

HƯ KHÔNG VÔ NGÃ

0
Quán thân bất tịnhQuán tâm vô thườngQuán pháp vô ngãTrí tuệ bát nhãGiải thoát chúng sinhCứu khổ vô minhCứu nhân độ...

TIN TỨC HOT