347818588_968045931050178_4617506800304209065_n-1024×888

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

NHÂN QUẢ

0
Gieo tham lam, hái khổ đau,Gieo lòng sân hận, hái sầu bi ai.Trồng cây gai, chạm phải gai,Hương thơm trồng huệ,...

TIN TỨC HOT