325333066_871236244208351_1393774013819288061_n

325426616_1015070816123106_3232305407993899336_n
325301121_3484142148536094_3541314582366406683_n

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

VÔ THƯỜNG

0
Khi là đứa trẻ sinh ra,Cuối đời tất yếu, tuổi già hoại tan.Hoa kia nở để rồi tàn,Thành, tru, hoại, diệt,...

ƯỚC MƠ TUỔI THƠ

TIN TỨC HOT