260A1439

01
260A1467

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

NHÂN QUẢ

0
Gieo tham lam, hái khổ đau,Gieo lòng sân hận, hái sầu bi ai.Trồng cây gai, chạm phải gai,Hương thơm trồng huệ,...

TIN TỨC HOT