260A1688

260A1656

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

TT. Thích Chơn Thanh lưu lại chiếc lưỡi xá lợi huyền...

0
Thượng Tọa đã cùng với các pháp hữu luân phiên nhập thất tịnh tu, tránh duyên bớt cảnh, một lòng phát nguyện...

Hằng Thuận Kết Duyên Tháng 1

TIN TỨC HOT