330600446_1918887458510226_3503562971783516299_n

330572018_714081730355315_3846830467058129191_n

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

Mất hết pháp lành thì vô phương cứu chữa

0
Một thời Đức Phật du hóa tại Bạt-kì-sấu, ở đô ấp A-nô-ba của người Bạt-kì. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói: - A-nan, ví như...

TIN TỨC HOT