20190623204306_98735

20190623204306_41441
20190623204307_68561

BÌNH LUẬN NHIỀU NHẤT

KHÓA TU MỘT NGÀY VÀ LỄ QUY Y TAM BẢO TẠI...

0
Sáng ngày 04/12/2022 ( Nhằm 11/11/Nhâm Dần ) chùa Cổ Am đã tổ chức “Khóa tu một ngày và lễ Quy Y Tam Bảo”...

TIN TỨC HOT